دکتر عبدالرضا رویین تن - فوق تخصص جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمی
دکتر عبدالرضا رویین تن - فوق تخصص جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمی

دکتر عبدالرضا رویین تن - فوق تخصص جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمی

واجدین شرایط عمل لیپوساکشن ۰۲:۳۰
۸۸ بازدید ۴ ماه پیش
اقدامات لازم قبل و بعد از جراحی بینی ۰۴:۲۳
جراحی بینی ۰۰:۳۲
۱۰۲ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی لیفت صورت و گردن ۰۰:۲۷
۷۱ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی چانه و فک پایین ۰۱:۰۰
۱۰۲ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی پلاستیک بینی ۰۲:۱۱
۷۲ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی بینی در بیمار با شکاف لب و کام ۰۰:۴۷
بازسازی اربیت و  ابرو ۰۰:۵۷
۷۳ بازدید ۷ ماه پیش
دهمین کنگره رینوپلاستی پیشرفته ۰۰:۴۶