دکتر آرزو ناصحی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی در تهران
دکتر آرزو ناصحی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی در تهران

دکتر آرزو ناصحی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی در تهران

زایمان سزارین ۰۱:۱۹
۴۳۵ بازدید ۱۲ ماه پیش
عمل هیسترکتومی یا برداشتن رحم ۰۰:۴۳
۴۵۲ بازدید ۱۲ ماه پیش
سزارین دوم ۰۰:۴۵
۹۱۲ بازدید ۱۲ ماه پیش
سزارین دوم ۰۰:۴۷
۲۶۹ بازدید ۱۲ ماه پیش
سزارین بیمار به علت پاره شدن کیسه آب ۰۰:۵۰
زایمان طبیعی ۰۱:۳۸
۵,۳۲۲ بازدید پارسال
تولد رادمهر کوچولو ۰۱:۳۹
۳۱۶ بازدید پارسال
بی حسی اپیدورال ۰۱:۲۰
۷۷۷ بازدید پارسال
اولین دیدار بعد از 9  ماه انتظار ۰۱:۰۰
اولین دیدار آراز کوچولو با مادرش ۰۰:۴۱