دکتر آرزو ناصحی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی در تهران
دکتر آرزو ناصحی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی در تهران

دکتر آرزو ناصحی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی در تهران

زایمان سزارین ۰۱:۱۹
۳۷۲ بازدید ۹ ماه پیش
عمل هیسترکتومی یا برداشتن رحم ۰۰:۴۳
۳۸۴ بازدید ۹ ماه پیش
سزارین دوم ۰۰:۴۵
۷۷۶ بازدید ۹ ماه پیش
سزارین دوم ۰۰:۴۷
۲۳۸ بازدید ۹ ماه پیش
سزارین بیمار به علت پاره شدن کیسه آب ۰۰:۵۰
زایمان طبیعی ۰۱:۳۸
۴,۲۲۲ بازدید ۹ ماه پیش
تولد رادمهر کوچولو ۰۱:۳۹
۲۷۱ بازدید ۹ ماه پیش
تجربه مادر مهربونی که از سزارین می ترسید ۰۱:۴۹
بی حسی اپیدورال ۰۱:۲۰
۵۸۸ بازدید ۹ ماه پیش
اولین دیدار بعد از 9  ماه انتظار ۰۱:۰۰
۱۱۸ بازدید ۹ ماه پیش
اولین دیدار آراز کوچولو با مادرش ۰۰:۴۱
۱۱۶ بازدید ۹ ماه پیش