دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت
دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت

دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت

یک هفته بعد از عمل بینی ۰۰:۵۸
۳۱ بازدید ۵ روز پیش
فیلم مشکلات تزریق کلسیم به بینی ۰۰:۳۵
جراحی گوش های برجسته ۰۰:۴۶
۳۰ بازدید ۵ روز پیش
فیلم تخلیه ژل صورت ۰۱:۰۰
۴۹ بازدید ۱۲ روز پیش
فیلم تخلیه ژل بینی و بازسازی بینی ۰۰:۴۹
انواع بیهوشی برای عمل های زیبایی ۰۱:۰۰
۴۴ بازدید ۱۹ روز پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۰
۴۵ بازدید ۱۹ روز پیش
نتیجه عمل زیبایی بینی بعد از دو سال ۰۰:۲۰
فیلم درمان توده سینوس فکی ۰۱:۱۸
۳۸ بازدید ۲۵ روز پیش
فیلم خارج کردن اجسام خارجی از بینی ۰۰:۳۰
فیلم حفظ ساختار بینی ۰۰:۳۸
۵۵ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم  عمل ترمیمی بینی ۰۰:۱۹
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۵
۳۶ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم ترمیم بینی ۰۰:۴۷
۳۲ بازدید ۱ ماه پیش
جراحی بینی بدون بیهوشی ۰۱:۰۰
۱۱۰ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم خارج کردن پروتز چانه ۰۰:۴۴
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم جراحی گوش های برجسته ۰۰:۴۶
۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۰
۳۷ بازدید ۱ ماه پیش
ویروس کرونا ۰۰:۵۳
۵۵ بازدید ۲ ماه پیش
نمونه کارهای جراحی بینی ۰۰:۴۰
۴۴ بازدید ۲ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۷
۵۳ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم ترمیم بینی ۰۱:۱۹
۴۷ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم راینوپلاستی ۰۰:۲۸
۴۰ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم راینوپلاستی ۰۱:۰۰
۶۱ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم جراحی گوش خارجی ۰۰:۴۹
۸۱ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم نتیجه عمل زیبایی بینی بعد از 4 سال ۰۰:۲۱
فیلم جراحی ترمیمی بینی ۰۰:۲۶
۷۴ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم جراحی بینی ۰۰:۳۴
۹۷ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم جراحی بینی بسته ۰۰:۳۰
۴۹ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم جراحی آندوسکوپی پولیپ و سینوزیت ۰۰:۴۴
تیپ پلاستی با بی حسی موضعی ۰۰:۲۲
۱۴۴ بازدید ۳ ماه پیش
انیمیشن بلفاروپلاستی ۰۲:۱۱
۱۴۶ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم بعد از عمل بینی توسط دکتر میقانی ۰۰:۴۲
آزمایشات مورد نیاز جراحی بینی ۰۰:۳۴
۸۹ بازدید ۳ ماه پیش
9 سال بعد از جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۲
۸۴ بازدید ۳ ماه پیش
نتیجه جراحی زیبایی بینی بعد از 5 ماه ۰۰:۱۷
دو ماه بعد از عمل بینی ۰۰:۲۳
۸۱ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۱:۰۷
۴۱ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم تخلیه ژل ۰۰:۵۷
۸۳ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم عمل جراحی بینی ۰۰:۳۷
۷۱ بازدید ۵ ماه پیش
مدت زمان عمل بینی ۰۰:۱۵
۶۸ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۲
۴۳ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۲۷
۱۰۸ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم عمل ترمیمی بینی ۰۱:۰۰
۸۴ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم هفتیمن کنگره رینولوژی ۰۰:۳۴
۵۸ بازدید ۷ ماه پیش
هفتمین کنگره بین المللی ۰۱:۳۱
۴۶ بازدید ۷ ماه پیش
نحوه چسب زدن بینی ۰۰:۴۴
۶۴ بازدید ۷ ماه پیش
نحوه بیهوشی در طی عمل جراحی ۰۰:۴۹
۷۷ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم قبل از عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۸
۵۲ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۵
۶۴ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم عمل ترمیمی بینی ۰۰:۳۲
۷۲ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم عمل پولیپ بینی ۰۱:۰۰
۲۳۸ بازدید ۷ ماه پیش
صحبت های دکتر علی میقانی ۰۰:۴۸
۷۷ بازدید ۷ ماه پیش