دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت
دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت

دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت

40 روز بعد از عمل بینی ۰۰:۳۰
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۲۸
عمل ترمیمی بینی ۰۰:۴۰
تیپ پلاستی ۰۰:۱۴
۸ ماه پیش
جراحی زیبایی گوش ۰۱:۰۰
فیلم جراحی زیبایی گوش ۰۰:۳۲
اوریکولوپلاستی ۰۰:۵۶
جراحی بینی ۰۰:۲۶
۱۰ ماه پیش
جراحی بینی بسته ۰۱:۰۰
فیلم ترمیم بینی ۰۰:۴۷