دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت
دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت

دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت

نمونه کارهای دکتر علی میقانی ۰۰:۳۳
۱۶ بازدید ۲۳ ساعت پیش
نمونه کارهای جراحی بینی دکتر میقانی ۰۰:۳۳
نمونه کار بهترین جراح بینی تهران ۰۰:۱۹
۳۲ بازدید ۱۴ روز پیش
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۲۸
۳۷ بازدید ۲۹ روز پیش
عمل ترمیمی بینی ۰۰:۴۰
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم جراحی پولیپ بینی ۰۰:۴۶
۴۵ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم رضایت بیمار ده روز بعد از عمل بینی ۰۰:۱۸
فیلم جراحی ترمیمی بینی ۰۰:۴۲
۶۶ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی گوش ۰۰:۳۸
۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
تیپ پلاستی ۰۰:۱۴
۹۳ بازدید ۲ ماه پیش
نمونه کارهای جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۳
۶۷ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم عمل بینی به روش بسته ۰۰:۵۰
۹۲ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم عمل آندوسکوپی بینی ۰۰:۴۰
۵۹ بازدید ۳ ماه پیش
دو ماه بعد از عمل بینی ۰۰:۲۴
۷۲ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی زیبایی گوش ۰۱:۰۰
۸۰ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی گوش ۰۰:۳۲
۵۶ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم جراحی بازسازی و ترمیم گوش ۰۰:۲۸
۴۱ بازدید ۳ ماه پیش
اوریکولوپلاستی ۰۰:۵۶
۳۶ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی بینی ۰۰:۲۶
۴۶ بازدید ۴ ماه پیش
5 روز بعد از جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۸
۳۴ بازدید ۴ ماه پیش
عمل تیپ پلاستی با بی حسی موضعی ۰۰:۱۴
۲۶۶ بازدید ۶ ماه پیش
هفت سال بعد از عمل زیبایی بینی ۰۰:۲۷
۴۴ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی گوش برجسته ۰۰:۴۴
۱۵۳ بازدید ۶ ماه پیش
پنج روز بعد از عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۶
۸۴ بازدید ۶ ماه پیش
جراحی بینی بسته ۰۱:۰۰
۱۱۱ بازدید ۶ ماه پیش
یک هفته بعد از عمل بینی ۰۰:۵۸
۱۰۷ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم مشکلات تزریق کلسیم به بینی ۰۰:۳۵
۴۷۱ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی گوش های برجسته ۰۰:۴۶
۹۳ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم تخلیه ژل صورت ۰۱:۰۰
۷۲ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم تخلیه ژل بینی و بازسازی بینی ۰۰:۴۹
انواع بیهوشی برای عمل های زیبایی ۰۱:۰۰
۱۵۱ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۰
۶۵ بازدید ۷ ماه پیش
نتیجه عمل زیبایی بینی بعد از دو سال ۰۰:۲۰
فیلم درمان توده سینوس فکی ۰۱:۱۸
۴۳ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم خارج کردن اجسام خارجی از بینی ۰۰:۳۰
فیلم حفظ ساختار بینی ۰۰:۳۸
۸۰ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم  عمل ترمیمی بینی ۰۰:۱۹
۵۷ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۵
۴۲ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم ترمیم بینی ۰۰:۴۷
۵۷ بازدید ۸ ماه پیش
جراحی بینی بدون بیهوشی ۰۱:۰۰
۷۱۰ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم خارج کردن پروتز چانه ۰۰:۴۴
۶۲ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم جراحی گوش های برجسته ۰۰:۴۶
۱۰۱ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۰
۵۲ بازدید ۸ ماه پیش
ویروس کرونا ۰۰:۵۳
۵۸ بازدید ۸ ماه پیش
نمونه کارهای جراحی بینی ۰۰:۴۰
۸۲ بازدید ۸ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۷
۷۳ بازدید ۹ ماه پیش
فیلم ترمیم بینی ۰۱:۱۹
۱۲۲ بازدید ۹ ماه پیش
فیلم راینوپلاستی ۰۰:۲۸
۷۱ بازدید ۹ ماه پیش
فیلم راینوپلاستی ۰۱:۰۰
۷۳ بازدید ۹ ماه پیش
فیلم جراحی گوش خارجی ۰۰:۴۹
۱۲۵ بازدید ۹ ماه پیش
فیلم نتیجه عمل زیبایی بینی بعد از 4 سال ۰۰:۲۱
فیلم جراحی ترمیمی بینی ۰۰:۲۶
۲۰۶ بازدید ۹ ماه پیش
فیلم جراحی بینی ۰۰:۳۴
۱۰۹ بازدید ۹ ماه پیش
فیلم جراحی بینی بسته ۰۰:۳۰
۱۲۲ بازدید ۹ ماه پیش
فیلم جراحی آندوسکوپی پولیپ و سینوزیت ۰۰:۴۴