دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت
دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت

دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت

40 روز بعد از عمل بینی ۰۰:۳۰
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۲۸
عمل ترمیمی بینی ۰۰:۴۰
تیپ پلاستی ۰۰:۱۴
۶ ماه پیش
جراحی زیبایی گوش ۰۱:۰۰
اوریکولوپلاستی ۰۰:۵۶
جراحی بینی ۰۰:۲۶
۷ ماه پیش
جراحی بینی بسته ۰۱:۰۰
یک هفته بعد از عمل بینی ۰۰:۵۸
جراحی گوش های برجسته ۰۰:۴۶
فیلم تخلیه ژل صورت ۰۱:۰۰
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۰
فیلم حفظ ساختار بینی ۰۰:۳۸
فیلم  عمل ترمیمی بینی ۰۰:۱۹
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۵
فیلم ترمیم بینی ۰۰:۴۷
جراحی بینی بدون بیهوشی ۰۱:۰۰
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۰