دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت
دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت

دکتر علی میقانی فلوشیپ جراحی زیبایی و ترمیم صورت

دو ماه بعد از عمل بینی ۰۰:۲۴
۲۳ بازدید ۶ روز پیش
جراحی زیبایی گوش ۰۱:۰۰
۳۸ بازدید ۱۳ روز پیش
فیلم جراحی زیبایی گوش ۰۰:۳۲
۲۱ بازدید ۲۰ روز پیش
فیلم جراحی بازسازی و ترمیم گوش ۰۰:۲۸
۳۱ بازدید ۲۷ روز پیش
اوریکولوپلاستی ۰۰:۵۶
۲۳ بازدید ۲۷ روز پیش
جراحی بینی ۰۰:۲۶
۳۹ بازدید ۱ ماه پیش
5 روز بعد از جراحی زیبایی بینی ۰۰:۳۸
۲۶ بازدید ۱ ماه پیش
عمل تیپ پلاستی با بی حسی موضعی ۰۰:۱۴
۱۴۱ بازدید ۲ ماه پیش
هفت سال بعد از عمل زیبایی بینی ۰۰:۲۷
۳۷ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی گوش برجسته ۰۰:۴۴
۹۷ بازدید ۳ ماه پیش
پنج روز بعد از عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۶
۵۹ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی بینی بسته ۰۱:۰۰
۸۴ بازدید ۳ ماه پیش
یک هفته بعد از عمل بینی ۰۰:۵۸
۹۵ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم مشکلات تزریق کلسیم به بینی ۰۰:۳۵
۲۲۹ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی گوش های برجسته ۰۰:۴۶
۶۴ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم تخلیه ژل صورت ۰۱:۰۰
۶۵ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم تخلیه ژل بینی و بازسازی بینی ۰۰:۴۹
انواع بیهوشی برای عمل های زیبایی ۰۱:۰۰
۱۲۶ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۰
۶۳ بازدید ۴ ماه پیش
نتیجه عمل زیبایی بینی بعد از دو سال ۰۰:۲۰
فیلم درمان توده سینوس فکی ۰۱:۱۸
۴۱ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم خارج کردن اجسام خارجی از بینی ۰۰:۳۰
فیلم حفظ ساختار بینی ۰۰:۳۸
۶۷ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم  عمل ترمیمی بینی ۰۰:۱۹
۵۴ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۳۵
۳۷ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم ترمیم بینی ۰۰:۴۷
۴۲ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی بینی بدون بیهوشی ۰۱:۰۰
۴۷۴ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم خارج کردن پروتز چانه ۰۰:۴۴
۵۷ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم جراحی گوش های برجسته ۰۰:۴۶
۸۴ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم عمل زیبایی بینی ۰۰:۵۰
۴۷ بازدید ۵ ماه پیش
ویروس کرونا ۰۰:۵۳
۵۵ بازدید ۵ ماه پیش
نمونه کارهای جراحی بینی ۰۰:۴۰
۴۸ بازدید ۵ ماه پیش
نمونه کار جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۷
۵۹ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم ترمیم بینی ۰۱:۱۹
۸۵ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم راینوپلاستی ۰۰:۲۸
۴۹ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم راینوپلاستی ۰۱:۰۰
۶۹ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی گوش خارجی ۰۰:۴۹
۱۰۹ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم نتیجه عمل زیبایی بینی بعد از 4 سال ۰۰:۲۱
فیلم جراحی ترمیمی بینی ۰۰:۲۶
۱۷۰ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی بینی ۰۰:۳۴
۱۰۲ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی بینی بسته ۰۰:۳۰
۸۵ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم جراحی آندوسکوپی پولیپ و سینوزیت ۰۰:۴۴
تیپ پلاستی با بی حسی موضعی ۰۰:۲۲
۳۷۳ بازدید ۶ ماه پیش
انیمیشن بلفاروپلاستی ۰۲:۱۱
۱۸۴ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم بعد از عمل بینی توسط دکتر میقانی ۰۰:۴۲
آزمایشات مورد نیاز جراحی بینی ۰۰:۳۴
۹۱ بازدید ۷ ماه پیش
9 سال بعد از جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۲
۸۹ بازدید ۷ ماه پیش
نتیجه جراحی زیبایی بینی بعد از 5 ماه ۰۰:۱۷
دو ماه بعد از عمل بینی ۰۰:۲۳
۸۹ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۱:۰۷
۶۹ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم تخلیه ژل ۰۰:۵۷
۱۳۵ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم عمل جراحی بینی ۰۰:۳۷
۷۹ بازدید ۸ ماه پیش
مدت زمان عمل بینی ۰۰:۱۵
۸۷ بازدید ۸ ماه پیش
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۲
۵۱ بازدید ۸ ماه پیش