دکتر پوپک یحیوی جراح و متخصص زنان
دکتر پوپک یحیوی جراح و متخصص زنان

دکتر پوپک یحیوی جراح و متخصص زنان

زایمان سزارین ۰۰:۵۰
۷۹ بازدید ۹ ماه پیش
رضایت بیمار از جراحی تخلیه رحم و تخمدان ۰۰:۵۱
دی بی دی پلاسما ۰۱:۰۰
۱۲۷ بازدید ۹ ماه پیش
عمل میومکتومی ۰۰:۵۸
۱۱۵ بازدید پارسال
بعد از عمل تخلیه رحم ۰۰:۲۹
۱۹۱ بازدید پارسال
زایمان سزارین ۰۰:۳۸
۴۳۳ بازدید پارسال
زایمان سزارین ۰۰:۲۲
۱۲۹ بازدید پارسال
دو هفته بعد از سزارین ۰۰:۳۹
۱۸۳ بازدید پارسال
جراحی کیست تخمدان و تخلیه رحم ۰۰:۲۵
۳۴۶ بازدید پارسال
تجربه زیبای مادر شدن ۰۰:۲۹
۷۸ بازدید پارسال
تجربه زیبای مادر شدن ۰۰:۵۳
۵۰۲ بازدید پارسال