شخصیت شناسی - استعدادیابی- رشد و توسعه فردی- مهارتهای زندگی

شخصیت شناسی - استعدادیابی- رشد و توسعه فردی- مهارتهای زندگی

عشق بدون قید و شرط- دکتر رضا همایونی ۰۱:۰۰
سس ماست مرده پرستی ۰۰:۴۳
۲۹ بازدید ۱۰ روز پیش
حریم خصوصی- حریم شخصی- دکتر رضا همایونی ۰۰:۵۹
عشقت رو رها کن- دکتر رضا همایونی ۰۱:۰۰
چراغ خاموش زندگی کن- دکتر رضا همایونی ۰۱:۰۰
دشمن واقعی زندگی - دکتر رضا همایونی ۰۱:۰۰
چرا بی رحم شدیم- دکتر رضا همایونی ۰۱:۰۰
انواع مردان- دکتر رضا همایونی ۰۴:۱۰
۸۸ بازدید ۶ ماه پیش
غیرت و کنترل گری مرد - دکتر رضا همایونی ۰۱:۳۰