دکتر فرهاد بیژن زاده
دکتر فرهاد بیژن زاده

دکتر فرهاد بیژن زاده

جراحی آرتروسکوپیک ۰۱:۱۹
پاشنه درد چیست؟ ۰۳:۱۹
پوکى استخوان ۰۲:۳۷
۱۰ ماه پیش
تعویض مفصل زانو ۰۰:۵۹
در رفتگی شانه و ترمیم ۰۴:۳۰
سندرم درد میوفاشیال ۰۳:۴۴
شانه منجمد شده ۰۳:۲۹
۱۰ ماه پیش
همتراز نبودن پاها ۰۲:۰۴
پارگی رباط صلیبی قدامی ۰۰:۴۷
پارگى شدید درتاندون ها ۰۱:۳۰
بورسیت چیست ۰۰:۵۲
۱۰ ماه پیش
انحراف ستون فقرات ۰۴:۱۳
افزایش قد ۰۱:۲۹
۱۰ ماه پیش
دیسک کمر ۰۱:۰۶
پارسال
شکستگى دست و آرنج ۰۱:۲۸
جراحی ستون فقرات ۰۲:۲۱
علائم آرتروز ۰۰:۰۱
کشش پشت ساق پا ۰۰:۲۹
سیاتیک چیست؟ ۰۰:۵۹
جراحی دپویترن ۰۳:۲۱
ورزش کاهش درد کمر ۰۰:۵۲
ورزش تقویت زانو ۰۰:۲۷
عمل تومور دست ۰۰:۴۴
آب درمانی ۰۱:۰۶
پارسال