بهنام محرم زاده
بهنام محرم زاده

بهنام محرم زاده

دستگاه سلفونکش ۰۱:۰۰
دستگاه جت پرینتر ۰۰:۳۸
دستگاه اسلایسر ۰۱:۱۴
بذر قارچ دکمه ای ۰۰:۱۸
دستگاه جوجه کشی ۰۰:۲۶