دکتر حمیدارونقی

دکتر حمیدارونقی

تزریق فیلر خط خنده ۰۰:۰۳
تزریق فیلر لب ۰۰:۳۶
14کاربرد های مزوتراپی ۰۱:۰۰
پلاسمادرمانی پلک ۰۰:۴۰
هایفوتراپی غبغب ۰۰:۴۳
هایفوتراپی ۰۰:۴۴
بلفاروپلاستی ۰۰:۴۴
تخلیه ژل ۰۰:۵۹
پارسال
تفاوت ژل و فیلر ۰۵:۱۵
ژل لب مدل روسی ۰۰:۵۶
تزریق فیلر لب ۰۰:۰۲
فیلر لب مدل نچرال ۰۰:۲۱
تزریق فیلر لب ۰۰:۱۹
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۵۶
فیلر لب مدل میکس ۰۰:۲۳