Skip to main content
100 ثانیه با ریاضیات

100 ثانیه با ریاضیات

در این کانال فیلم های آموزشی 100 ثانیه ای ریاضی توسط جمشید تیموری به اشتراک گذاشته می شود. جمشید تیموری دبیر رسمی آموزش و پرورش در استان تهران است.

عدد پی
01:54
عدد پی
۲ ماه پیش

توان-درس1
01:54
توان-درس1
۲ ماه پیش

تجزیه کردن
01:53
تجزیه کردن
۳ ماه پیش