محمد ظلی نیا
محمد ظلی نیا

محمد ظلی نیا

واقعا بورس چیه؟ ۰۱:۰۰
توی بورس معامله نکن ۰۰:۵۵
تفاوت صدای زیر و بم ۰۱:۰۰
یک جرعه آرامش ۰۰:۴۱
چطور نه بگوییم ۰۱:۰۰
لیوان موفقیت چیه؟ ۰۱:۰۰
راز پولدار شدن چیه ۰۱:۰۰
اصل 20. 80 ۰۰:۴۵
۱۰ ماه پیش
چطوری پولمو خرج نکنم؟ ۰۱:۰۰
پول توی جیبت نذار ۰۱:۰۰
4 ویژگی مدیر موفق ۰۱:۰۰
چرا حرف کم میاریم ۰۰:۵۸
همه بدبختن ۰۳:۰۸
ارزش ذاتی یک سهم ۰۱:۱۱
پرتفو چیه؟ ۰۰:۵۰
دامنه نوسان بورس ۰۰:۵۸