شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد

شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد

توضیحات

در این ;کانال کلیه فیلم های تخصصی معتبر در خصوص فرآیند جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد قرار میگیرد تا بتواند مرجع کاملی برای علاقه مندان به جوش فرجینگ سربسر میلگرد باشد روش های جوشکاری فورجینگ سربسر میلگرد کاربردهای جوش فرجینگ در پروژه های عمرانی آزمایش های کشش و خمش و التراسونیک میلگرد استانداردها و معیارهای پذیرش فورجینگ آموزش و گواهینامه جوشکاران و اپراتورهای فورجینگ خطاها و ممنوعیت های جوش سربسر میلگرد و.....