دکتر پریسا حافظی
دکتر پریسا حافظی

دکتر پریسا حافظی

عصب کشی دندان ۰۰:۵۴
بررسی دندان عقل ۰۱:۰۷
چرا آفت می زنیم؟ ۰۱:۱۵
ایمپلنت دندان ۰۰:۵۰
شکست کرونا ۰۱:۰۴
سال نو مبارک ۰۳:۰۵
مبارزه با کرونا ۰۱:۴۴
آسانسور و کرونا ۰۱:۰۰