آکادمی فوتبال تکنیک برتر

آکادمی فوتبال تکنیک برتر

3 سیو تماشایی از دفاع ۰۱:۰۰
تمرین شوت به دروازه ۰۰:۴۱
استفاده از VAR تو فوتسال ۰۰:۲۵
آموزش تکنیک تکل سری +16 ۰۰:۳۱
تمرین ویژه دروازه بانی ۰۰:۳۳
سوتی عجیب دروازه بان ۰۰:۴۸
تکنیک های لایی بازی ۰۰:۲۶
دریبل دوبل نیمار ۰۰:۱۸
قفل دروازه به این میگن ۰۰:۲۵
اوتهای جالب و دیدنی ۰۰:۴۸
3 تکنیک کنترل توپ عالی ۰۰:۱۴
گلهایی که گل نشد!! ۰۰:۴۰
دریبل طولی لب خط ۰۰:۲۸
پاس خلاقانه ۰۰:۱۲