Sara. P✌
Sara. P✌

Sara. P✌

دانوش-فکر کردی بچم ۰۱:۰۰
قوی سیاه-BTS ۰۳:۳۸
۱۳ روز پیش
کریستال برفی-BTS ۰۵:۱۱
عشق بی رحم-BTS ۰۳:۰۴
۱۷ روز پیش
فیلمBTS و شرکت ۰۶:۳۶
۱۹ روز پیش
پودر قورباغه و BTS ۰۰:۵۸
متن اهنگ دنیای من از BTS ۰۳:۴۸
(save me (BTS ۰۳:۳۷
۲۵ روز پیش
اجرا فیلتر از جیمین ۰۳:۰۰
پدر بی تی اس:نامجون ۰۹:۵۷
روش بیدار کردن کوک ۰۰:۵۸
10فکت از جونگ کوک ۰۳:۱۵
Jung kook تولدت مبارک ۰۳:۱۲
تولدت مبارک جانگ کوک ۰۰:۵۷
شما کدومی اید؟ ۰۰:۵۰
جیمین و کوک ۰۱:۰۰
۲ ماه پیش
بیچاره نامجون ۰۰:۲۲
تهیونگ بیخیال ۰۰:۳۸
صدا گذاری طنز ۰۰:۱۳
وضعیت کنکوری ها ۰۰:۱۵
قضیه کنسرتBTSدر ایران ۰۰:۲۹
بهترین سخن بهBTS ۰۲:۰۶
آپلود ...درخواستی ۰۰:۱۳
فقط سئوال جی هوپ خخ ۰۰:۴۴
دوبله کوتاهBTS ۰۰:۳۱
فن شویBTS ۰۱:۰۰
۳ ماه پیش
دستگاه دروغ سنج وBTS ۰۰:۵۳
کاور توسط خود BTS ۰۰:۴۱
تفاوت دوستان(BTS) ۰۰:۲۵
آرزوهای BTS ۰۳:۰۵
۴ ماه پیش
مصاحبه ای باBTS ۰۴:۲۲
ویدیو های طنزBTS ۰۴:۳۸
جایزه گرفتن هایBTSطنز ۰۹:۱۸
جایزه گرفتن های BTSطنز ۰۹:۱۸
داستان سفید برفی باBTS ۰۰:۵۲
طنز های پرطرفدارBTS ۰۲:۳۶
داستان عاشق شدنBTS ۱۲:۱۰
رقص طنزBTS ۰۱:۰۳
۴ ماه پیش
تبلیغ جین کوک(طنز) ۰۳:۱۸
صندلی و بی تی اس(طنز) ۰۴:۳۰
مدرسه بی تی اس(طنز) ۱۲:۲۷
معرفی بی تی اس(طنز) ۰۲:۳۷