دکتر محمدعلی قاسمی جراح ارتوپدو فوق تخصص جراحی زانو و لگن
دکتر محمدعلی قاسمی جراح ارتوپدو فوق تخصص جراحی زانو و لگن

دکتر محمدعلی قاسمی جراح ارتوپدو فوق تخصص جراحی زانو و لگن

جراحی منیسک زانو ۰۰:۵۰
رضایت بیمار ۰۱:۰۱
تعویض مفصل زانو ۰۱:۲۹
مینیسک زانو ۰۱:۳۵
تعویض مفصل زانو ۰۰:۲۹
روز پدر مبارک ۰۱:۱۹
تعویض مفصل زانو ۰۰:۴۴
مینیسک زانو ۰۱:۳۵
پوکی استخوان ۰۲:۵۷
آرتروسکوپی ران ۰۰:۵۵
علت بروز آرتروز زانو ۰۰:۱۷
ترمیم شکستگی پاتلا ۰۱:۰۰