salamatpedia
salamatpedia

salamatpedia

هماچوری در کودکان ۰۱:۵۵
فیلم عمل سیستوسکوپی ۰۳:۳۷
واکسن زگیل تناسلی ۰۰:۱۴
مخاط سفید رنگ دندان ۰۰:۳۹
زگیل در دهان ۰۰:۵۳
۵ ماه پیش
فیلم سنگ شکن کلیه ۰۴:۰۱
تاثیر کرونا بر دهان ۰۰:۳۷
تفسیر جواب اکوی قلب ۰۲:۴۸
علت روماتیسم قلبی ۰۴:۰۹
توده قلب ۰۰:۳۸
۶ ماه پیش
فیلم عمل پروستات ۰۳:۵۵
دردهای قفسه سینه ۰۶:۰۵
بیماری عروق محیطی ۰۴:۳۰
ضررهای خودرارضایی ۰۰:۱۸
دفع سنگ کلیه از حالب ۰۵:۰۲
تزریق ژل گونه ۰۱:۲۸
علل فشار خون ۰۶:۰۸
۸ ماه پیش
اکو قلب از طریق مری ۰۴:۵۳
استنت(فنر) قلب ۰۳:۴۵