Gravity Minue fan Clube
Gravity Minue fan Clube

Gravity Minue fan Clube

کریسمس آیل و نو مین وو ۰۶:۵۱
۷۰۶ بازدید ۱۶ روز پیش
(برادر نو مین وو) I'll , Shining Love , Persian Sub ۰۳:۰۷
Noh Min Woo , Minue , Shining Love , Persian Sub ۰۳:۰۷
۱۵۵ بازدید ۱ ماه پیش
Minue × Kim Tae Kwon , Mona Lisa , Persian Sub ۰۷:۱۲
۳۹۷ بازدید ۱ ماه پیش
The Midnight Romance , The Nerd's Diary (떠돌이) , Persian Sub ۰۳:۴۴
تولد آیل (I'll/برادر نو مین وو) مبارک ۰۶:۰۴
Noh Min Woo) Minue 2020 , Take Me High , Persian Sub ۰۵:۰۹
۵۷ بازدید ۲ ماه پیش
تیزر آهنگ Nightmare نو مین وو برای هالووین ۰۰:۴۳
Noh Min Woo) Minue , I Wish You Were Dead , Persian Sub ۰۴:۳۰
۵۱ بازدید ۲ ماه پیش
Noh Min Woo) Minue , Sorry , Persian Sub ۰۴:۰۵
۱۴۷ بازدید ۲ ماه پیش
Noh Min Woo) Minue , Feel Your Love , Persian Sub ۰۲:۵۳
۸۴ بازدید ۲ ماه پیش
Noh Min Woo) Minue 2020 , The Stars In Your Heart , Persian Sub ۰۴:۱۶
Noh Min Woo)Minue 2020 , On My Own , Persian Sub ۰۳:۵۶
۸۵ بازدید ۳ ماه پیش
نو مین وو موقع تبلیغ ۰۰:۳۰
۳۳۷ بازدید ۳ ماه پیش
Noh Min Woo) Minue2020 , Dreamer , Persian Sub ۰۳:۰۵
۹۰ بازدید ۳ ماه پیش
Noh Min Woo) Minue , Jumping , Persian Sub ۰۳:۵۰
۳۱۶ بازدید ۴ ماه پیش
Noh Min Woo) Minue 2020  , Will You (해줄래) , Persian Sub ۰۲:۵۷
(برادر نو مین وو) I'll , Love Story Taylor Swift , Persian Sub ۰۴:۲۲
Noh Min Woo) Minue 2020 , Dream Baby Dream , Persian Sub ۰۳:۳۷
۱۱۰ بازدید ۵ ماه پیش
Noh Min Woo ) Minue , Sad Flower , Persian Sub ۰۴:۳۰
۱۹۳ بازدید ۵ ماه پیش
Noh Min Woo ) Minue 2020 , Midnight Romance , Persian Sub ۰۴:۴۳
۱۰۱ بازدید ۶ ماه پیش
توضیح آهنگ Midnight Romance نو مین وو ۰۲:۱۸
۱۳۹ بازدید ۶ ماه پیش
یک توضیح کوچک درباره آهنگ Alive نو مین وو ۰۰:۰۹
Noh Min Woo ) Minue , Alive , Persian Sub ۰۳:۲۳
۳۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
I'll , I Don't Want You Back , Persian Sub ( برادر نو مین وو ) ۰۳:۴۶
Noh Min Woo ) Minue , I Feel It Coming , Persian Sub ۰۴:۲۵
۱۳۸ بازدید ۷ ماه پیش
تولد نو مین وو مبارک⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩ ۰۱:۵۳
Noh Min Woo ) Minue & Lee Seung Hyo, Hello Hello , Persian Sub ۰۳:۵۰
Noh Min Woo )) Minue , Jupiter , Persian Sub ۰۵:۱۳
۱۴۶ بازدید ۸ ماه پیش
Noh Min Woo) Minue & Park Ki Woong , Touch, Persian Sub ۰۳:۵۴
۱۳۰ بازدید ۸ ماه پیش
Noh Min Woo )Minue , Sad Love , Persian Sub) ۰۴:۰۰
۱۸۷ بازدید ۹ ماه پیش
Noh Min Woo) Minue , Baby , Persian Sub ۰۳:۵۵
۱۸۲ بازدید ۹ ماه پیش
Noh Min Woo) Minue , Kill The Mind , Persian S ۰۳:۰۶
۱۹۰ بازدید ۹ ماه پیش
Noh Min Woo)Minue & I'll , Poison , Persian Sub) ۰۳:۴۴
۱۶۵ بازدید ۹ ماه پیش
Minue , Gravity , Persian Sub (نو مین وو) ۰۳:۴۸
۲۴۶ بازدید ۹ ماه پیش