Mina
Mina

Mina

فلزیت در ستارگان Metallicity ۲۸:۳۰
۲۹۱ بازدید ۱ ماه پیش
تحلیل داده‌های سیارک‌ها (۱) ۲۲:۲۹
۱۴۵ بازدید ۲ ماه پیش
مصاحبه با پروفسور کامران وفا ۱۸:۰۸
۱۹۷ بازدید ۲ ماه پیش
موضوعات انجمن نجوم مدرسه خرد ۰۴:۵۹
۶۸ بازدید ۸ ماه پیش
آزمایش فازهای ماه ۰۱:۱۸
۱۵۹ بازدید پارسال
حساسیت کرم خاکی به نورهای مختلف ۰۳:۵۹
آشنایی با چند صورت فلکی مهم (۲) ۰۸:۲۴
آشنایی با چند صورت فلکی مهم (۱) ۰۸:۱۴
تعریف روز و سال و دلیل پیدایش فصل‌ها ۰۸:۱۱
تولد و مرگ ستاره‌ها ۰۸:۴۲
۶۴۰ بازدید پارسال
آزمایش ساخت پلاستیک از شیر! ۰۵:۴۳
۲,۰۳۲ بازدید پارسال
آشنایی با برخی از ماهواره‌ها(۱) ۱۶:۲۶
کلاس نجوم، دوره‌ی منظومه ی شمسی ۱۷:۴۵