مان کارینو

مان کارینو

نگهداری و پرورش شیپوری ۰۱:۳۸
۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
نگهداری و پرورش گوش گرگی (فیلودندرون) ۰۱:۴۴
نگهداری و پرورش نخل راپیس ۰۱:۵۴
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
لوله تک شاخه کتابی بلند بتنی بی رنگ ۰۰:۵۶
نگهداری و پرورش آنتوریوم ۰۱:۴۱
۴۷ بازدید ۲ ماه پیش
نگهداری و پرورش نخل شامادورا ۰۱:۴۹
۶۱ بازدید ۲ ماه پیش
انواع قفل درب ضد سرقت (قسمت دوم) ۰۲:۳۵
۴۳ بازدید ۲ ماه پیش
جا سیگاری مدل نرمالی متوسط بتنی ۰۱:۱۰
نگهداری و پرورش پاپیتال ۰۱:۴۸
۶۷ بازدید ۲ ماه پیش
انواع قفل درب ضد سرقت (قسمت اول) ۰۱:۲۲
۵۹ بازدید ۲ ماه پیش
نگهداری و پرورش فیکوس الاستیکا ۰۲:۰۵
۶۶ بازدید ۲ ماه پیش
فریم های آلومینیومی و مشخصات ترمال برک ۰۱:۴۸
نگهداری و پرورش اشک تمساح ۰۱:۵۱
۶۱ بازدید ۲ ماه پیش
نگهداری و پرورش کروتون ۰۲:۲۰
۷۲ بازدید ۲ ماه پیش
نگهداری و پرورش آگلونما ۰۱:۳۶
۸۸ بازدید ۲ ماه پیش
نگهداری و پرورش بامبو ۰۲:۰۰
۷۲ بازدید ۲ ماه پیش
آشنایی با انواع سنگ ساختمانی ۰۳:۳۲
۸۹ بازدید ۳ ماه پیش
نگهداری و پرورش عنکبوتی ۰۱:۴۹
۷۹ بازدید ۳ ماه پیش
آشنایی با انواع سرامیک ۰۲:۳۷
۸۱ بازدید ۳ ماه پیش
نگهداری و پرورش کراسولا خرفه‌ای ۰۲:۳۸
۱۱۸ بازدید ۳ ماه پیش
انواع کفپوش ۰۴:۴۷
۸۷ بازدید ۳ ماه پیش
نگهداری و پرورش شفلرا (درخت چتر) ۰۲:۵۶
نگهداری و پرورش پوتوس ۰۲:۲۴
۸۷ بازدید ۳ ماه پیش
نگهداری و پرورش برگ عبایی ۰۲:۰۰
۱۱۸ بازدید ۳ ماه پیش
فرآیندهای ساخت مبلمان چوبی ۰۴:۵۱
۵۸ بازدید ۳ ماه پیش
نگهداری و پرورش اسپاتی فیلوم ۰۲:۴۵
۶۸ بازدید ۳ ماه پیش
بررسی چند نوع چوب پرمصرف در مبلمان ۰۴:۱۸
جا وارمری کاشانه بلند بتنی بی رنگ ۰۱:۰۷
جا وارمری کاشانه بلند بتنی بی رنگ ۰۰:۴۵
جا وارمری کاشانه بلند بتنی بی رنگ ۰۰:۵۳
انواع چوب مناسب برای مبلمان ۰۴:۱۷
۶۶ بازدید ۳ ماه پیش
نگهداری و پرورش برگ انجیری ۰۴:۲۸
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
انتخاب جنس پارچه‌ برای رویۀ مبل ۰۴:۵۷
نگهداری و پرورش کاج مطبق ۰۳:۰۰
۷۳ بازدید ۴ ماه پیش
نگهداری و پرورش شمعدانی ۰۳:۱۱
۷۳ بازدید ۴ ماه پیش