مهدی مواساتی

مهدی مواساتی

لبخند بزن ۰۱:۴۷
۲ سال پیش
موفقیت در کسب  و کار ۰۰:۵۰
مشاوره کسب  و کار ۰۰:۰۵
خودت را گول نزن ۰۰:۵۵
راز نهفته بازاریابی ۰۰:۴۹
استعداد تو ۰۰:۳۵
۲ سال پیش
عاشق موفق ۰۰:۳۳
۲ سال پیش
تکنیک های زندگی ۰۳:۵۷
مدیریت استرس ۰۶:۰۸
۲ سال پیش
ذهنیت من و تو ۰۶:۲۲
۲ سال پیش
قانون پارکینسون ۰۱:۴۶
تلفن مارکتینگ ۰۵:۴۴
پیدا کردن استعداد ۰۰:۵۱
نیاز بازارچیه؟ ۰۱:۰۰
هدف تو چیه؟ ۰۰:۵۰
۲ سال پیش
راز ثروتمندان ۰۰:۵۹
چه مهارتی بلدی؟؟؟ ۰۱:۰۰
به چی علاقه داری؟ ۰۰:۵۸
اسرار کسب و کار ۰۰:۵۰