دکتر منیره گلشیرازی-جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی
دکتر منیره گلشیرازی-جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی

دکتر منیره گلشیرازی-جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی

علل ناباروری ۰۰:۱۵
عکس رنگی رحم ۰۰:۱۴
انیمیشن رشد جنین ۰۰:۳۲
علت درد زیر شکم ۰۰:۱۰
درمان ناباروری ۰۱:۵۷
یوگای بارداری ۰۰:۵۷
فیلم زایمان طبیعی ۰۰:۱۹
مراحل انجام ivf ۰۱:۰۰