ariankavosh
ariankavosh

ariankavosh

طراحی و نظارت کارخانه شامپو سازی پرژک ۰۱:۴۹
طراح و اجرای ساختمان اداری پارک فناوری ۰۱:۵۱
طراح و اجرای کارخانه کفش دوگام (run and walk) ۰۱:۵۹
طراح و اجرای کارخانه شمس آباد ۰۲:۲۱
۵۲ بازدید ۵ ماه پیش