دکتر مرجان ثابتی - متخصص قلب و عروق
دکتر مرجان ثابتی - متخصص قلب و عروق

دکتر مرجان ثابتی - متخصص قلب و عروق

تن و جانتان سلامت ۰۰:۴۰
تن و جانتان سلامت ۰۰:۴۶
اثرات ورزش بر قلب ۰۱:۰۰
ارتباط کرونا با قلب ۰۳:۴۹
انواع کرونا ویروس ۰۱:۳۹
درد سینه ۰۱:۵۳
۶ ماه پیش
بیماری دیابت ۱۹:۴۷
تست ورزش قلب ۰۱:۵۲
تغذیه مناسب قلب ۰۱:۱۳
ورزش=یک دوز دارو ۰۰:۵۲
رضایت بیمار ۰۰:۴۶
مصرف آسپرین ۰۱:۳۳
ورزش های مناسب ۰۰:۵۳
اثرات ورزش بر قلب ۰۱:۰۰
رضایت بیمار عزیز ۰۰:۲۳
عوارض فشار خون ۰۲:۱۶