دکتر مرجان ثابتی - متخصص قلب و عروق
دکتر مرجان ثابتی - متخصص قلب و عروق

دکتر مرجان ثابتی - متخصص قلب و عروق

بیماری دیابت ۱۹:۴۷
۱ ماه پیش
تست ورزش قلب ۰۱:۵۲
۲ ماه پیش
تغذیه مناسب قلب ۰۱:۱۳
ورزش=یک دوز دارو ۰۰:۵۲
رضایت بیمار ۰۰:۴۶
۵ ماه پیش
مصرف آسپرین ۰۱:۳۳
۵ ماه پیش
ورزش های مناسب ۰۰:۵۳
اثرات ورزش بر قلب ۰۱:۰۰
رضایت بیمار عزیز ۰۰:۲۳
تاثیر کرونا بر قلب ۰۳:۰۶
ارتباط کرونا با قلب ۰۳:۴۹
عوارض فشار خون ۰۲:۱۶
ورم گوده گذار ۰۰:۱۵
نارسایی وریدی قلب ۰۰:۲۲
تست ورزش قلب ۰۲:۰۰
مصرف آسپرین تا کی ۰۰:۵۷
فیلم هولتر قلب ۰۲:۳۶
فشار خون ۰۱:۰۸
۲ سال پیش