Skip to main content
امداد خودرو شایان

امداد خودرو شایان

نخستین شرکت خصوصی امداد خودرو در ایران این شرکت از سال 1392 کلیه فعالیتهای خود را از ایران به ایالات متحده آمریکا منتقل و در آنجا در حال فعالیت است دفتر مرکزی این شرکت در شهر واشینگتن دیسی پایتخت ایالات متحده قرار دارد این مجموعه در کشورهایی همچون نروژ ، انگلستان ، فرانسه نیز دارای دفاتر نمایندگی می باشد تلفن دفتر مرکزی : 0012402211683