آکادمی بین المللی پرواز استاد مهدی نقدی پری

آکادمی بین المللی پرواز استاد مهدی نقدی پری

زیباترین مستند صعود قله دماوند ۱۹:۲۳
۱۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
موزیک جدید الو خدا حمیدصفت ۰۱:۰۱
۴۶۹ بازدید ۳ ماه پیش
چتربازی سقوط آزاد جلال عابدی ۰۰:۵۹
۵۸ بازدید ۴ ماه پیش
چتربازی تفریحی نوید در فرودگاه رامسر ۰۱:۰۰
تندم مهدی در ساحل زیباکنار ۰۰:۵۸
۷۹ بازدید ۴ ماه پیش
چتربازی تفریحی محمد گودرزی در ایران ۰۱:۰۰
چتربازی تفریحی در ایران ساحل زیباکنار ۰۱:۰۰
سقوط آزاد تفریحی از بالگرد در زیباکنار ۰۱:۰۰
چتربازی تفریحی سقوط آزاد در رامسر ۰۰:۵۹
چتربازی تفریحی رامتین گرجی ها ۰۱:۰۰
۶۵ بازدید ۴ ماه پیش
تندم چتربازی سقوط آزاد چیست؟ ۰۰:۵۰
۷۱ بازدید ۴ ماه پیش
چتربازی تفریحی بیژن در رامسر ۰۰:۵۹
۸۰ بازدید ۴ ماه پیش
پرش تندم آقا فیروز ۰۰:۵۹
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
غلط کردم گفتن آیدین زواره ای ۰۰:۱۵
۸۴ بازدید ۴ ماه پیش
اولین پرش در آموزش چتربازی چگونه است؟ ۰۰:۵۹
چگونه چتربازی یاد بگیریم؟ ۰۰:۵۴
۵۹ بازدید ۴ ماه پیش
سارا بسیا دختر آسمان ۰۰:۳۳
۷۵ بازدید ۴ ماه پیش
دختر چترباز موفق ایرانی ۰۱:۰۰
۷۴ بازدید ۵ ماه پیش
پرش تندم بهزاد از هواپیما در جزیره ۰۰:۵۴
چهارمین پرش مهران از هواپیما در قشم ۰۱:۰۰
جشنواره پرواز قشم و استاد نقدی پری ۰۱:۰۰
تندم سقوط آزاد در ایران ۰۰:۵۹
۷۴ بازدید ۵ ماه پیش
سقوط آزاد وحید از هواپیما در ایران ۰۰:۵۹
پرواز تفریحی دو نفره با محسن در کلاله ۰۰:۵۰
چتربازی تفریحی (تندم) در کلاله با حسین ۰۰:۴۵
خوانندگی در حال پرواز با وینگسوت ۰۰:۵۹
اولین پرش شبانه من از هواپیما ۰۷:۴۲
۵۷ بازدید ۵ ماه پیش
احساس واقعی پرواز با پاراگلایدر در شمال ۰۲:۰۰
پرواز من با وینگسوت (لباس خفاشی) در دبی ۰۶:۲۱
اولین تجربه سیت فلایینگ من ۰۰:۵۸
۶۴ بازدید ۵ ماه پیش
سقوط از پاراگلایدر در ساحل قشم ۰۰:۵۱
۶۰ بازدید ۵ ماه پیش
مربیگری تونل باد ۰۱:۰۰
۹۹ بازدید ۵ ماه پیش
تیم چتربازان مهدی نقدی پری ۰۰:۲۱
۸۵ بازدید ۵ ماه پیش
دکتر گنگش بالاست ۰۰:۳۷
۶۸ بازدید ۵ ماه پیش
تونل باد چتربازی ۰۰:۵۹
۸۲ بازدید ۵ ماه پیش
گنگ حمید صفت و مهدی نقدی پری ۰۰:۱۵
۸۹ بازدید ۵ ماه پیش
بوی ماه مهر چتربازان ۰۰:۱۸
۶۳ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش چتربازی به مهندس سبزپوش ۰۸:۱۴
۷۱ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش چتربازی به مجید ۰۳:۰۱
۸۱ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش سقوط آزاد از هواپیما به محمد ۰۷:۲۰
آموزش مسن ترین چترباز ایران در دبی ۰۹:۲۶
جوان ترین چترباز ایران در روسیه ۱۰:۰۰
آموزش چتربازی و سقوط آزاد به علی فیروز ۰۳:۲۹