آکادمی بین المللی پرواز استاد مهدی نقدی پری

آکادمی بین المللی پرواز استاد مهدی نقدی پری

زیباترین مستند صعود قله دماوند ۱۹:۲۳
۲۰۱ بازدید ۸ ماه پیش
موزیک جدید الو خدا حمیدصفت ۰۱:۰۱
۸۵۳ بازدید ۹ ماه پیش
چتربازی سقوط آزاد جلال عابدی ۰۰:۵۹
۶۴ بازدید ۹ ماه پیش
چتربازی تفریحی نوید در فرودگاه رامسر ۰۱:۰۰
تندم مهدی در ساحل زیباکنار ۰۰:۵۸
۸۲ بازدید ۹ ماه پیش
چتربازی تفریحی محمد گودرزی در ایران ۰۱:۰۰
سقوط آزاد تفریحی از هلیکوپتر در ساحل ایران ۰۱:۰۰
چتربازی تفریحی در ایران ساحل زیباکنار ۰۱:۰۰
سقوط آزاد تفریحی از بالگرد در زیباکنار ۰۱:۰۰
چتربازی تفریحی سقوط آزاد در رامسر ۰۰:۵۹
۱۳۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
چتربازی تفریحی رامتین گرجی ها ۰۱:۰۰
۷۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
تندم چتربازی سقوط آزاد چیست؟ ۰۰:۵۰
۷۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
چتربازی تفریحی بیژن در رامسر ۰۰:۵۹
۹۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
پرش تندم آقا فیروز ۰۰:۵۹
۹۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
غلط کردم گفتن آیدین زواره ای ۰۰:۱۵
۱۲۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
اولین پرش در آموزش چتربازی چگونه است؟ ۰۰:۵۹
چگونه چتربازی یاد بگیریم؟ ۰۰:۵۴
۷۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
سارا بسیا دختر آسمان ۰۰:۳۳
۱۰۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
تور چتربازی و سقوط آزاد از هواپیما در قطر ۰۴:۰۵
دختر چترباز موفق ایرانی ۰۱:۰۰
۱۰۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
پرش تندم بهزاد از هواپیما در جزیره ۰۰:۵۴
چهارمین پرش مهران از هواپیما در قشم ۰۱:۰۰
جشنواره پرواز قشم و استاد نقدی پری ۰۱:۰۰
تندم سقوط آزاد در ایران ۰۰:۵۹
۱۰۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
سقوط آزاد وحید از هواپیما در ایران ۰۰:۵۹
پرواز تفریحی دو نفره با محسن در کلاله ۰۰:۵۰
چتربازی تفریحی (تندم) در کلاله با حسین ۰۰:۴۵
خوانندگی در حال پرواز با وینگسوت ۰۰:۵۹
۸۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش چتربازی، سقوط آزاد و پرش از ارتفاع ۰۱:۰۰
اولین پرش شبانه من از هواپیما ۰۷:۴۲
۶۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
احساس واقعی پرواز با پاراگلایدر در شمال ۰۲:۰۰
پرواز من با وینگسوت (لباس خفاشی) در دبی ۰۶:۲۱
اولین تجربه سیت فلایینگ من ۰۰:۵۸
۷۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
سقوط از پاراگلایدر در ساحل قشم ۰۰:۵۱
۶۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
پرواز فرد معلول در برنامه فرمول یک علی ضیا ۰۱:۰۰
مربیگری تونل باد ۰۱:۰۰
۱۰۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
تیم چتربازان مهدی نقدی پری ۰۰:۲۱
۹۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
دکتر گنگش بالاست ۰۰:۳۷
۷۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
تونل باد چتربازی ۰۰:۵۹
۱۲۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
گنگ حمید صفت و مهدی نقدی پری ۰۰:۱۵
۱۰۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
بوی ماه مهر چتربازان ۰۰:۱۸
۶۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش چتربازی به مهندس سبزپوش ۰۸:۱۴
۸۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش چتربازی به مجید ۰۳:۰۱
۱۱۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش سقوط آزاد از هواپیما به محمد ۰۷:۲۰
آموزش مسن ترین چترباز ایران در دبی ۰۹:۲۶
جوان ترین چترباز ایران در روسیه ۱۰:۰۰
۸۱ بازدید ۱۰ ماه پیش