تام صنعت
تام صنعت

تام صنعت

آموزش تولید سیب خشک توسط شرکت تام صنعت ۱۵:۱۸
تولید موز خشک -تام صنعت ۰۲:۲۷
۷۹ بازدید ۴ ماه پیش
دستگاه خشک کن میوه تام صنعت ۰۰:۴۵
۴۱ بازدید ۴ ماه پیش
انواع دستگاه های خشک کن تام صنعت ۰۲:۴۸
میوه خشک(پالیده) ۰۲:۱۲
۸۰ بازدید ۴ ماه پیش
راه اندازی کارگاه ۰۵:۳۱
۷۲ بازدید ۵ ماه پیش
تولید میوه خشک ۰۵:۵۳
۷۹ بازدید ۵ ماه پیش
کسب و کار پرسود و زودبازده ۱۰:۱۳
۱۳۵ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش خرید اینترنتی میوه خشک ۰۱:۲۲
۶۰ بازدید ۵ ماه پیش
دستگاه خشک کن هوای داغ(Convection) تام صنعت ۰۰:۵۳
خرید میوه خشک ۰۱:۱۵
۶۳ بازدید ۵ ماه پیش
مجوزهای کارگاه میوه خشک ۱۱:۴۹
۴۰۵ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش شرایط کارگاه میوه خشک ۱۷:۳۱
۲۱۲ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش کار با دستگاه های میوه  خشک کن ۰۷:۴۲