دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات
دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات

دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات

تعویض مفصل زانو ۰۲:۱۱
۴۵ بازدید ۵ ماه پیش
اقدامات قبل از تعویض مفصل زانو ۰۱:۵۵
۳۴ بازدید ۵ ماه پیش
راه های جلوگیری از پوکی استخوان ۰۲:۴۷
آرتروز ۰۲:۱۹
۵۱ بازدید ۵ ماه پیش