دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات
دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات

دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات

تعویض مفصل زانو ۰۲:۱۱
۲۸ بازدید ۳ روز پیش
اقدامات قبل از تعویض مفصل زانو ۰۱:۵۵
۲۱ بازدید ۱۰ روز پیش
دردهای ناشی از استفاده نادرست از موبایل ۰۲:۲۷
راه های جلوگیری از پوکی استخوان ۰۲:۴۷
۴۷ بازدید ۱۷ روز پیش
آرتروز ۰۲:۱۹
۳۸ بازدید ۱۷ روز پیش