دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات
دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات

دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات

تعویض مفصل زانو ۰۲:۱۱
۳۹ بازدید ۳ ماه پیش
اقدامات قبل از تعویض مفصل زانو ۰۱:۵۵
۲۶ بازدید ۳ ماه پیش
راه های جلوگیری از پوکی استخوان ۰۲:۴۷
آرتروز ۰۲:۱۹
۴۸ بازدید ۳ ماه پیش