دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات
دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات

دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات

علائم شکستگی گردن ۰۰:۱۵
آب آوردن زانو ۰۰:۲۰
روماتیسم مفصلی ۰۰:۱۳
علائم کتف بالدار ۰۰:۱۶
علائم در رفتگی آرنج ۰۰:۲۲
علت اسپاسم عضلات ران ۰۰:۲۰
خشکی زانو ۰۰:۱۵
۳ ماه پیش
تشخیص دیسک کمر ۰۰:۲۱
تشخیص گودی کمر ۰۰:۱۲
خطرات دیسک گردن ۰۰:۱۷
آرتریت مچ پا ۰۰:۱۵
۳ ماه پیش
علائم ساییدگی زانو ۰۰:۱۱
آرنج تنیس بازان ۰۰:۱۸
عوارض گودی کف پا ۰۰:۳۵
علل کم آبی دیسک کمر ۰۰:۲۱
کم آبی دیسک ۰۰:۲۶
۴ ماه پیش
عفونت استخوان ۰۰:۲۴
گردن درد بعد از خواب ۰۰:۱۵
دررفتگی مچ دست ۰۰:۳۲