دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات
دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات

دکتر محمد ابراهیم طاهریان جراح اندام و ستون فقرات

تعویض مفصل زانو ۰۲:۱۱
۵۲ بازدید ۶ ماه پیش
اقدامات قبل از تعویض مفصل زانو ۰۱:۵۵
۳۷ بازدید ۶ ماه پیش
راه های جلوگیری از پوکی استخوان ۰۲:۴۷
آرتروز ۰۲:۱۹
۵۳ بازدید ۷ ماه پیش