دکتر سولماز سلطان احمدی
دکتر سولماز سلطان احمدی

دکتر سولماز سلطان احمدی

درمان کلوئید گوش ۰۱:۰۰
مزایای مزوژل جالپرو ۰۱:۴۱
4 روش جوانسازی پوست ۰۱:۳۵
تزریق مزوژل ژالپرو ۰۱:۳۰
فیلم پاک کردن تتو ۰۱:۱۱
فیلم تخلیه کومدون ۰۰:۵۹
فیلم درمان ریزش مو ۰۳:۵۲