دکتر سولماز سلطان احمدی
دکتر سولماز سلطان احمدی

دکتر سولماز سلطان احمدی

فیلم واقعی بوتاکس زیر بغل ۰۲:۳۴
۴۳ بازدید ۱۱ روز پیش
فیلم واقعی هایفوتراپی ۰۰:۳۲
۳۳ بازدید ۱۱ روز پیش
فیلم روش های سفت کردن پوست صورت ۰۱:۲۷
۳۵ بازدید ۲۱ روز پیش
بوتاکس مو بهتر است یا مزوتراپی مو ۰۰:۵۹
سلامت پوست بعد از یائسگی زنان ۰۱:۱۹
۳۱ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم درمان زخم ناشی از جراحی و صدمات ۰۱:۱۵
فیلم واقعی تزریق فیلر زیر چشم ۰۱:۴۳
۹۱ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم واقعی تزریق بوتاکس به پیشانی ۰۱:۳۲
فیلم واقعی هایفوتراپی پوست ۰۱:۲۲
۵۱ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم پاک کردن تتو ۰۱:۱۲
۵۱ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم تزریق بوتاکس به صورت آقایان ۰۰:۵۶
فیلم تخلیه کومدون ۰۰:۵۹
۲۳۶ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم واقعی مزونیدلینگ ۰۱:۱۰
۴۸ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم درمان لک های پوستی ۰۱:۱۳
۳۳ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم واقعی لیفت صورت با نخ ۰۰:۵۵
۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم واقعی لیفت صورت با پروفایلو ۰۰:۵۳
فیلم درمان ریزش مو ۰۳:۵۳
۵۸ بازدید ۳ ماه پیش
از چه نوع فیلری باید استفاده کنیم؟ ۰۳:۱۵
از چه نوع بوتاکسی باید استفاده کنیم؟ ۰۲:۴۲
بهترین راه برای رفع غبغب ۰۱:۵۰
۷۴ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم کامل در مورد علل ریزش مو ۰۳:۵۳
۶۰ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم واقعی از تزریق فیلر زیر چشم ۰۱:۲۷
۱۲۰ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم جالب از مزوتراپی مو ۰۲:۰۱
۸۷ بازدید ۴ ماه پیش
درمان قطعی منافذ باز پوست چیست؟ ۰۲:۱۳
فیلم جالب در مورد مزوتراپی ۰۲:۳۵
۱۶۶ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم در مورد عامل  ایجاد زگیل پوستی ۰۱:۴۹
فیلم واقعی تزریق بوتاکس ۰۰:۵۵
۱۰۹ بازدید ۵ ماه پیش
رفع لک ملاسما ۰۱:۴۵
۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم واقعی لیفت صورت با نخ ۰۳:۱۵
۱۹۴ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم تزریق پروفایلو ۰۲:۰۸
۹۷ بازدید ۶ ماه پیش
راه های جوانسازی پوست دست ۰۳:۰۷
۱۰۴ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم معجزه تزریق بوتاکس به پیشانی ۰۱:۵۸