negar_army
negar_army

negar_army

jungkook...کپ:/ ۰۰:۱۷
۲ ماه پیش
jimin:)...کپ ۰۰:۲۴
۲ ماه پیش
کی بیداره؟ ۰۰:۱۲
۴ ماه پیش
Taehyung (کپ) ۰۰:۵۸
۵ ماه پیش
+-+ ۰۰:۱۶
۵ ماه پیش
+-+ ۰۰:۱۱
۵ ماه پیش
+-+ ۰۰:۱۷
۵ ماه پیش
سلام بچه ها...کپ ۰۰:۲۲
بی تی اس ...فان+-+ ۰۰:۵۹
بی تی اس ...فان ۰۰:۵۸
فکت از بی تی اس{6} ۰۰:۴۰
فکت از بی تی اس{5} ۰۰:۴۸
teahyung...fmv ۰۰:۱۳
۷ ماه پیش
jungkook...fmv ۰۰:۱۲
۷ ماه پیش
فکت از بی تی اس{4} ۰۰:۴۸
فکت از بی تی اس{3} ۰۰:۴۰
vimin...^-^ ۰۰:۳۷
۷ ماه پیش
خیلی کیوته*-) ۰۱:۱۸
۱۰ ماه پیش
تقدیم به دو تا عسل ها*-* ۰۰:۲۸
یک نظر سنجی دیگر........... ۰۰:۰۴
یه عادت کیوت جین.......... ۰۰:۲۵
چالش رنگ با جیمین ۰۰:۱۰
یونسوک...... ۰۰:۱۲
۱۰ ماه پیش
چالش رنگ با جیهوپ ۰۰:۱۰
چالش رنگ با کوکی ۰۰:۱۰
....نتیجه نظر سنجی ۰۰:۰۴
تقدیم به نامجون لاورا ۰۰:۱۵
نظرسنجی ..........کپشن ۰۰:۱۲
تقدیم به شوگا لاورا ۰۰:۱۵
فکت از بی تی اس{2} ۰۰:۳۶
فکت از بی تی اس{1} ۰۰:۴۴
منطق معلما@_@ ۰۰:۱۲
۱۰ ماه پیش
ویمین*-* ۰۰:۳۷
۱۰ ماه پیش
کوکی ۰۰:۲۳
۱۰ ماه پیش
تقدیم به جین لاورا ۰۰:۲۴
تقدیم به جیمین لاورا ۰۰:۲۸
تقدیم به تهیونگ لاورا ۰۰:۱۸
تقدیم به لیسا لاورا ۰۰:۱۳