سایت ژینکو

سایت ژینکو

گیاه کاسنی ۰۲:۳۳
۳ ماه پیش
کالیبراسیون سمپاش ۰۵:۰۴
برداشت سقز ۰۳:۱۵
۶ ماه پیش
پرورش گیاه علف لیمو ۰۱:۰۴
چه کمباینی بخریم؟ ۱۰:۲۵
همه چیز درباره رزبری ۰۳:۳۵
کاشت و پرورش پشن فروت ۰۶:۳۶
برداشت گندم ۰۹:۵۱
۷ ماه پیش
کشت هیدروپونیک ۰۳:۰۷
درخت سرخدار ۰۹:۰۱
۷ ماه پیش
برداشت دارچین ۰۰:۱۴