موسسه  آموزشی دکتر مخدومی

موسسه آموزشی دکتر مخدومی

رتبه برتر کنکور ۰۴:۵۵
دکتر مخ : رتبه برتر ۰۲:۰۲
رتبه برتر دکتر مخ ۰۳:۵۴
رتبه های برتر دکتر مخ ۰۱:۰۴
معرفی رشته پرستاری ۰۶:۱۷
معرفی رشته پزشکی ۰۷:۴۳
معرفی رشته مامایی ۰۴:۵۶
آموزش ریاضی انسانی 5 ۰۶:۳۴
آموزش ریاضی انسانی 4 ۰۴:۵۱
آموزش ریاضی انسانی 3 ۰۵:۵۷
آموزش ریاضی انسانی 2 ۰۵:۵۶
آموزش ریاضی انسانی 1 ۰۵:۰۷
شب یلدا با دکتر ماخ ۰۱:۱۴
فیزیک دهم دکتر ماخ ۰۱:۰۵
معرفی رشته شیمی ۰۴:۴۹
شیمی کنکور 1400 ۰۳:۳۶
آموزش شیمی دهم کنکور ۰۱:۳۳
صفر تا صد هندسه کنکور ۰۵:۲۸
دکتر ماخ ۰۱:۱۲
۹ ماه پیش
آموزش جامع عربی کنکور ۰۴:۰۹
آموزش عربی کنکور ۰۵:۲۱
آموزش ژنتیک کنکور ۰۰:۴۳
زیست مخ در 8 ساعت ۰۱:۵۹