konkourestan
konkourestan

konkourestan

ریاضیم ضعیفه چجوری جبرانش کنم ۰۱:۱۳
۳۱ بازدید ۳ روز پیش
تست شک دار بزنم یا نزنم؟ ۰۱:۵۶
۱۷ بازدید ۴ روز پیش
فقط خودتی که میتونی ۰۱:۰۶
۲۶ بازدید ۲۵ روز پیش
غرغروها هرگز موفق نمیشن ۰۱:۰۰
۲۰ بازدید ۲۵ روز پیش
اول شروع کن تا انگیزه بیاد ۰۰:۵۲
۴۸ بازدید ۱ ماه پیش
رشته پزشکی - Medical Field ۰۳:۳۶
۱۲۷ بازدید ۳ ماه پیش
قبول میشم یا نه؟! ۰۱:۴۴
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش