گروه فرهنگی گرزمان

گروه فرهنگی گرزمان

داستان های شاهنامه از آوای نامورنامه ۰۰:۵۶
معرفی کتابی از نویسنده ترک، الیف شافاک ۰۰:۵۸
لغاتی که ادمین اینستاگرام باید بداند! ۰۰:۵۹
ایرانیان و موسیقی ۰۳:۰۷
۱۶ بازدید ۳ روز پیش
تاریخچه تخته نرد و شطرنج ۰۳:۰۰
۳۷ بازدید ۸ روز پیش
تاریخ موسیقی ایران زمین ۰۳:۰۶
۳۷ بازدید ۸ روز پیش
معنای واژه های هم آوا ۰۰:۵۹
۱۷ بازدید ۸ روز پیش
صفر تا صد صوتی کردن کتاب شما ۰۰:۵۵
۲۱ بازدید ۱۳ روز پیش
حرام شدن شراب، داستان های شاهنامه ۰۲:۱۲
گیتارنوازی قطعه آستوریاس ۰۲:۰۰
۸۶ بازدید ۱۳ روز پیش
غلط ننویسیم: واژگان مشابه ۰۰:۵۸
۳۰ بازدید ۱۷ روز پیش
فیلم آموزش تئوری موسیقی ۰۲:۴۶
۲۵ بازدید ۱۷ روز پیش
تاریخ موسیقی در ایران ۰۲:۴۸
۳۱ بازدید ۲۰ روز پیش
مقالات سایت گروه فرهنگی گرزمان ۰۱:۵۰
۳۸ بازدید ۲۲ روز پیش
کتاب از زبان داریوش ترجمه پرویز رجبی ۰۰:۵۹
آیین نگارش ۰۰:۵۸
۲۸ بازدید ۲۳ روز پیش
سیر تحول موسیقی در ایران ۰۳:۰۴
۴۱ بازدید ۲۴ روز پیش
یک ایران، یک شاهنامه صوتی ۰۱:۵۸
۴۱ بازدید ۲۴ روز پیش
شاهنامه فردوسی بی مانند و نفیس ۰۰:۵۹
۳۹ بازدید ۲۶ روز پیش
کتاب صوتی (گویا) تولید کنید! ۰۲:۳۰
۳۱ بازدید ۲۷ روز پیش
موقام در آذربایجان ۰۰:۵۸
۴۰ بازدید ۲۸ روز پیش
کتاب صوتی شاهنامه آوای نامورنامه ۰۱:۵۳
جایگاه یلدا در فرهنگ ایرانی ۰۳:۴۰
۱۳۱ بازدید ۱ ماه پیش
تپه باستانی چغامیش در دزفول ۰۰:۵۸
۱۲۳ بازدید ۱ ماه پیش
درست بنویسیم ۰۰:۵۹
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
چهار شاعر، چهار سخنگوی وجدان ایرانی ۰۰:۵۹
واژه های موسیقی: سولیست، کوارتت و دوئت ۰۳:۰۰
پایان کار رستم ۰۳:۳۷
۳۴ بازدید ۱ ماه پیش
پندهایی از اساتید موسیقی ایران زمین ۰۲:۵۶
سلفژ چگونه است؟ آکورد و فالش چیست؟ ۰۲:۳۰
اثرات شنیدن موسیقی ۰۴:۲۴
۲۲ بازدید ۱ ماه پیش
نگارش صحیح واژگان زبان فارسی ۰۱:۵۶
۴۰ بازدید ۱ ماه پیش
رمز و راز بازی تخته نرد چیست؟ ۰۰:۵۹
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
یادداشتی به زبان انگلیسی درباره شجریان ۱۴:۵۹
چرا شجریان ققنوس آواز ایران نامیده شد؟ ۰۰:۵۹
داستانخوانی از کتاب طنز در پی استاد ۰۲:۲۰
چطور کتاب صوتی تولید کنیم؟ ۰۱:۱۴
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
داستان کودک خر و آسیاب ۰۳:۳۹
۲۹ بازدید ۱ ماه پیش
اشعار عراقی ۰۱:۲۷
۵۲ بازدید ۲ ماه پیش
چند شعر از باباطاهر ۰۱:۲۷
۷۸ بازدید ۲ ماه پیش
چند ثانیه با فردوسی ۰۱:۲۷
۴۰ بازدید ۲ ماه پیش
ضحاک و شاهنامه شنیداری آوای نامورنامه ۰۳:۰۰
چهلمین روز پرواز استاد محمدرضا شجریان ۰۶:۳۰
محققین شاهنامه فردوسی ۰۱:۲۱
۳۵ بازدید ۲ ماه پیش