شرکت صنایع تولیدی کروز

شرکت صنایع تولیدی کروز

داخلی سازی استارت و دینام ۰۴:۲۳
۲۰ بازدید ۱۰ روز پیش
اهدای خون در گروه قطعه سازی کروز ۰۰:۵۷
۳۶ بازدید ۱۷ روز پیش
ایجاد اشتغال برای 2200 نفر تا 99/9/9 در کروز ۰۶:۲۲
کالیبراسیون موتور در قطعه سازی کروز ۰۴:۴۶
طراحی و ساخت نسل پنجم رایانه خودرو ۰۲:۲۳
ظرفیت تولید روزانه 3500 عدد ECU در کروز ۰۱:۱۲
کروز، پیشتاز در داخلی سازی قطعات خودرو ۰۱:۴۳
کروز، پیشتاز در داخلی سازی قطعات خودرو ۰۴:۵۱
نام ((کروز)) از کجا برگرفته شده است؟ ۰۲:۰۲
بومی سازی قطعات خودرو در کروز ۰۳:۰۵
۸۶ بازدید ۴ ماه پیش