Artakan Pictures
Artakan Pictures

Artakan Pictures

انیمه Aldnoah Zero قسمت 14 زیرنویس فارسی ۲۳:۵۱
انیمه Aldnoah Zero قسمت 12 زیرنویس فارسی ۲۲:۲۹
انیمه Aldnoah Zero قسمت 11 زیرنویس فارسی ۲۲:۱۹
انیمه Aldnoah Zero قسمت 15 زیرنویس فارسی ۲۰:۴۸
تدریس جامع درس 4 زبان انگلیسی پایه هشتم ۰۴:۱۰
تدریس جامع درس 3 زبان انگلیسی پایه هشتم ۱۱:۵۵
کانون زبان ایران Level Reace 1 تدریس درس ۱ ۱۰:۰۸
کانون زبان ایران Level Reace 1 تدریس درس ۱ ۰۰:۵۹
گیم پلی بازی عالی و پرطرفدار Epic Coqenst ۰۰:۴۲
انیمه Aldnoah Zeroفصل 1 قسمت 9 زیرنویس فارسی ۲۲:۲۰
انیمه Aldnoah Zero فصل 1 قسمت 8 زیرنویس فارسی ۲۲:۲۲
انیمه Aldnoah Zero فصل 1,قسمت 7 زیرنویس فارسی ۲۳:۵۳
انیمه Aldnoah Zero فصل 1 قسمت 6 زیرنویس فارسی ۲۲:۲۱
انیمه Aldnoah Zero فصل 1 قسمت 5 زیرنویس فارسی ۲۲:۱۷
انیمه Aldnoah Zero  فصل 1 قسمت 4 زیرنویس  فارسی ۲۲:۲۲
انیمه Aldnoah Zero فصل 1 قسمت 2 زیرنویس فارسی ۲۳:۵۳
انیمه Aldnoah Zero فصل 1 قسمت 3 زیرنویس فارسی ۲۳:۵۳
انیمه Aldnoah Zero فصل 1 قسمت 10 زیرنویس فارسی ۲۲:۱۹
انیمه Aldnoah Zero فصل 1 قسمت 1 فارسی ۲۳:۵۳
۳۶۵ بازدید ۴ ماه پیش
تریلر انیمه  Code Geass ۰۳:۴۴
۱۷۵ بازدید ۴ ماه پیش
تریلر انیمه دیجیمون ادونچر ۰۲:۰۳
۹۱ بازدید ۴ ماه پیش
تدریس جامع تمام قواعد عربی پایه هفتم ۱۲:۵۱
تدریس جامع تمام قواعد عربی پایه هشتم ۱۴:۱۹
تدریس جامع تمام قواعد عربی پایه هفتم ۱۵:۱۹
تریلر انیمیشن آخرین داستان ۰۲:۱۵
۵۴۶ بازدید ۴ ماه پیش
مشخصات تانک ذوالفقار 3 ۰۵:۵۳
۹۳ بازدید ۴ ماه پیش