سید محمد محمودزاده
سید محمد محمودزاده

سید محمد محمودزاده

وارد کردن داده در spss ۰۹:۳۹
۳۸ بازدید ۵ روز پیش
توضیحات مقدماتی نرم افزار spss قسمت 3 ۰۲:۲۳
پنجره ورییبل در spss ۰۹:۵۵
۴۳ بازدید ۱۲ روز پیش
آموزش spss ۰۳:۵۵
۴۰ بازدید ۱۴ روز پیش
چند مفهوم آماری 2 ۰۶:۱۶
۵۰ بازدید ۱۹ روز پیش
چند مفهوم آماری 1 ۰۸:۳۶
۶۱ بازدید ۲۰ روز پیش