مواد غذایی هومسا
مواد غذایی هومسا

مواد غذایی هومسا

دستور پخت حلیم خانگی ۰۰:۲۴
چرا هومسا؟ ۰۱:۱۵
۵ ماه پیش
صنایع غذایی هومسا ۰۰:۱۵
لوبیا عروس بسته بندی ۰۰:۱۰
ماش ٩٠٠ گرمی هومسا ۰۰:۱۰
خوراک لوبیا قرمز ۰۰:۰۵
عدس ریز ۹۰۰ گرمی ۰۰:۰۵
جو پوست کنده ۹۰۰ گرمی ۰۰:۱۰
آش رشته ۰۰:۱۰
۸ ماه پیش
سویا ۲۵۰ گرمی ۰۰:۱۰
ماش ٩٠٠ گرمی ۰۰:۱۰
۸ ماه پیش
معرفی غلات هومسا ۰۰:۳۸