دکتر فرشته دماری یام جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر فرشته دماری یام جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

سزارین دوقلوها ۰۰:۵۸
... ۰۰:۴۳
پارسال
عزیزای دلم ۰۲:۰۰
... ۰۱:۱۷
پارسال
سزارین لیزری ۰۱:۱۷
۲ سال پیش
مراحل رشد اندومتریوز ۰۱:۲۵
مراحل رشد نوزاد ۰۰:۱۵
عوارض قرص ضد بارداری ۰۰:۵۸
زایمان دلفین ها ۰۰:۵۸
بارداری دوقلوها ۰۱:۰۹
سرطان پستان ۰۱:۵۶
۲ سال پیش
یبوست بارداری ۰۲:۲۰
حس حرکات جنین ۰۱:۴۷
تست پاپ اسمیر ۰۲:۰۰
لابیاپلاستی ۰۲:۱۲
۲ سال پیش
تخمک گذاری ۰۰:۵۷
۳ سال پیش
مراحل بارداری ۰۰:۵۹
رشد جنین ۰۰:۵۹
۳ سال پیش
احساسات جنین ۰۰:۵۳
۳ سال پیش