دکتر فرشته دماری یام جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر فرشته دماری یام جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

تجربه لذت بخش بارداری ۰۱:۱۵
سزارین لیزری ۰۱:۱۸
۱ ماه پیش
مراحل رشد اندومتریوز ۰۱:۲۶
مراحل رشد نوزاد ۰۰:۱۵
عوارض قرص ضد بارداری ۰۰:۵۹
زایمان دلفین ها ۰۰:۵۹
بارداری دوقلوها ۰۱:۰۹
سرطان پستان ۰۱:۵۶
۵ ماه پیش
یبوست بارداری ۰۲:۲۰
حس حرکات جنین ۰۱:۴۸
تست پاپ اسمیر ۰۲:۰۰
لابیاپلاستی ۰۲:۱۳
۵ ماه پیش
تخمک گذاری ۰۰:۵۸
مراحل بارداری ۰۰:۵۹
رشد جنین ۰۱:۰۰
پارسال
احساسات جنین ۰۰:۵۴