snappfelez
snappfelez

snappfelez

رنگ آمیزی و جوشکاری نبشی ۰۲:۴۷
۳۱ بازدید ۱ ماه پیش
خمکاری ورق های فولادی در کارگاه خانگی ۰۱:۵۷
خمکاری و برش کاری میلگرد ۰۲:۵۱
۶۷ بازدید ۱ ماه پیش
اتصالات مقاطع فولادی در ساخت و ساز ۰۱:۰۴
آرماتوربندی میلگرد آجدار ۰۱:۴۰
۷۲ بازدید ۱ ماه پیش
خمکاری میلگرد آجدار به روش نیمه اتومات ۰۲:۲۸
تیرآهن چیست ؟ ۰۰:۵۶
۳۱ بازدید ۱ ماه پیش
طریقه نصب ناودانی ۰۱:۰۸
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
روش برش دستی ناودانی ۰۱:۰۱
۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
روش برشی لیزری تیرآهن هاش ۰۱:۰۸
۶۴ بازدید ۱ ماه پیش
برش پروفیل فولادی ۰۱:۱۷
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
برش سه بعدی نبشی ۰۱:۳۰
۷۱ بازدید ۱ ماه پیش
ساخت ستون با استفاده از تیرآهن هاش ۰۲:۱۲
روش برش تیرآهن لانه زنبوری ۰۰:۴۸
۳۱ بازدید ۳ ماه پیش
آشنایی با تیرآهن هاش و مراحل تولید آن ۰۰:۴۹
چگونه فولاد ساخته می شود ؟ ۰۲:۲۶
۴۰ بازدید ۳ ماه پیش
نحوه ساخت لوله فولادی ۰۱:۵۵
۳۹ بازدید ۴ ماه پیش
نحوه ساخت قاب فلزی ۰۲:۰۷
۵۱ بازدید ۴ ماه پیش
خط تولید لوله گالوانیزه ۰۲:۱۴
۱۱۲ بازدید ۴ ماه پیش
تولید تیرآهن هاش ۰۲:۰۵
۲۱ بازدید ۴ ماه پیش
آشنایی با خط تولید ورق گالوانیزه رنگی ۰۱:۳۰
کارخانه تولید میلگرد ۰۲:۱۶
۱۵۵ بازدید ۵ ماه پیش
خط تولید میلگرد دستی ۰۱:۴۵
۴۲۵ بازدید ۵ ماه پیش
آشنایی با کارخانه فولاد ۰۱:۵۳
۵۰ بازدید ۵ ماه پیش