Education.cafe

Education.cafe

تلفیق عکس با فتوشاپ تحت وب ۰۰:۵۶
۶۳ بازدید ۱ ماه پیش
اموزش کشیدن خط چشم با فتوشاپ تحت وب ۰۱:۰۵
اموزش برچسب تاخورده در فتوشاپ ۰۲:۵۸
۶۱ بازدید ۱ ماه پیش
اموزش فتوشاپ تحت وب ۰۴:۱۸
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
ایجاد یک پروژه در اتوپلی مدیا ۰۸:۴۸
۱۴۴ بازدید ۴ ماه پیش
معرفی محیط نرم افزار اتوپلی مدیا ۰۵:۳۵
۲۲۸ بازدید ۴ ماه پیش
پر کردن فاصله بین دندان در فتوشاپ ۰۰:۵۷
مونتاژ طرح روی لباس در فتوشاپ ۰۴:۴۴
۳۵۶ بازدید ۴ ماه پیش
اموزش نرم افزار اتوپلی معرفی محیط برنامه ۰۸:۳۹
سفید کردن زمینه عکس پرسنلی ۰۴:۲۳
۲۲۰ بازدید ۴ ماه پیش
افکت  بوردر یا قاب برای عکس ۰۳:۵۹
۲۱۲ بازدید ۴ ماه پیش
پارت دوم تنظیمات پروژه در کپتیویت ۱۰:۳۸
تنظیمات پروژه در کپتیویت ۱۶:۰۴
۱۴۵ بازدید ۴ ماه پیش
اموزش استفاده از موکاپ های اماده ۰۴:۳۵
۲۵۹ بازدید ۴ ماه پیش
صفحه ۱۴۶ کتاب ۱۴:۴۳
۱۲۲ بازدید ۴ ماه پیش
ایجاد گوی شیشه ای در صحنه ۰۲:۴۹
۳۹۹ بازدید ۴ ماه پیش
مونتاژ سایه راه راه ۰۲:۵۵
۴۴۴ بازدید ۴ ماه پیش
ساخت ازمون الکترونیکی  بصورت صحیح و  غلط ۰۵:۵۰
ساخت ازمون انلاین در کپتیویت ۹ ۱۷:۲۵
۱۸۵ بازدید ۵ ماه پیش
شی ء smart shape ۱۵:۱۲
۱۸۵ بازدید ۶ ماه پیش
ناحیه کلیک کردنی click box ۰۶:۴۸
۱۱۷ بازدید ۶ ماه پیش
ناحیه کلیک کردنی click box ۰۶:۴۸
۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
کار با شیء تعاملی button ۱۰:۱۱
۳۵۵ بازدید ۶ ماه پیش
تب ۰۸:۳۱
۳۸ بازدید ۶ ماه پیش
رکورد بصورت training ۰۸:۰۷
۱۴۶ بازدید ۶ ماه پیش
پارت دوم demo ۱۰:۱۷
۲۴۳ بازدید ۶ ماه پیش
تنظیمات ضبط فیلم ۱۲:۰۱
۱۹۵ بازدید ۶ ماه پیش
روتوش تصویر ۰۸:۳۰
۲۷۹ بازدید ۶ ماه پیش
ابزار روتوش ۱۲:۰۶
۲۱۲ بازدید ۶ ماه پیش
درج تصویر در ورد ۱۵:۳۹
۲۰۳ بازدید ۶ ماه پیش
تغییر رنگ اشیاء ۰۵:۰۰
۹۱ بازدید ۶ ماه پیش
صداگذاری در کپتیویت ۰۹:۵۳
۲۵۵ بازدید ۶ ماه پیش
فصل ۲۴ طراحی امور گرافیکی ۱۰:۳۸
۴۴۲ بازدید ۶ ماه پیش
ترکیب لایه ها و ماسک گذاری ۰۸:۱۲
۲۸۹ بازدید ۶ ماه پیش
حذف مزاحم در تصاویر با استفاده از فتوشاپ ۰۰:۵۶
پویا نمایی در کپتیویت ۰۳:۵۱
۸۶ بازدید ۶ ماه پیش
جدول ۰۸:۲۰
۹۱ بازدید ۶ ماه پیش
کار ماسک ۰۸:۱۸
۳۶۵ بازدید ۷ ماه پیش
فصل بیست و سوم طراحی امورگرافیکی رایانه ۱۰:۰۰
Zoom area ۰۵:۲۹
۱۹۹ بازدید ۷ ماه پیش
طراحی البوم دیجیتال ۱۰:۴۳
۳۳۲ بازدید ۷ ماه پیش
Rollover slidelet ۰۵:۱۶
۲۴۴ بازدید ۷ ماه پیش
آرت بورد در فتوشاپ ۰۴:۲۲
۳۱۲ بازدید ۷ ماه پیش
انعکاس تصویر در اب ۰۷:۱۲
۲۷۲ بازدید ۷ ماه پیش
کار با rollover image ۰۶:۲۵
۳۰۶ بازدید ۷ ماه پیش
کار با ابزار rollovercaption ۰۹:۳۷
۲۲۶ بازدید ۷ ماه پیش
ساخت براش بوکه ۰۱:۴۷
۲۷۳ بازدید ۷ ماه پیش
مسیرها در فتوشاپ ۰۷:۰۱
۳۹۶ بازدید ۷ ماه پیش
طراحی یک کارت ویزیت ساده ۱۰:۵۱
۹۴ بازدید ۷ ماه پیش
امضاء روی عکس ۰۲:۳۰
۲۲۰ بازدید ۷ ماه پیش