دکتر سارا جعفری
دکتر سارا جعفری

دکتر سارا جعفری

کمر درد رماتیسمی!!!!!!! ۰۱:۱۷
دکتر سارا جعفری ۰۰:۰۱
درمان آرتروز ۰۲:۱۲
۲ ماه پیش
از زبان پزشک ۰۳:۳۸
۲ ماه پیش
ماوراطب ۰۰:۰۶
۲ ماه پیش
مشاوره انلاین ۰۰:۰۶
مشاوره انلاین ۰۲:۲۵
مشاوره آنلاین ۰۰:۲۲
بیماری شوگرن ۰۲:۵۲
۲ ماه پیش
روزپدرمبارک ۰۰:۵۸
۲ ماه پیش
سال نو ۰۱:۳۰
۲ ماه پیش
❣️ ۰۲:۴۲
۲ ماه پیش
ماوراطب ۰۰:۰۹
۲ ماه پیش
تاکایاسو ۰۰:۱۰
۲ ماه پیش
روز پزشک مبارک ۰۰:۵۵
کووید 19 ۰۲:۱۷
۲ سال پیش
درمان آرتروز ۰۲:۱۲
۲ سال پیش
بیماری لوپوس ۰۳:۴۱
۲ سال پیش