یه شیرم وقتی که مهربون باشی رام میشه ۰۰:۲۵
بهترین خودتون باشین ۰۰:۵۳
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
باز هم  ورزش کنیم:-):-) ۰۵:۵۲
۳۰ بازدید ۱ ماه پیش
کمی ورزش کنیم.;-);-) ۰۷:۳۵
۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
اهنگ معروف عمران خان با زیرنویس فارسی ۰۲:۲۰
اهنگی از بیلی آیلیش با زیرنویس فارسی ۰۲:۰۱
تو رو نمیتونن دفن کنند ۰۰:۴۹
۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
نشمار،تا وقتی که دردت بگیره ۰۰:۵۶
۶۰ بازدید ۲ ماه پیش
حواست باشه نوجوان عزیز ۰۰:۴۸
۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
از ارزش تو  هیچ وقت کم نمیشه ۰۳:۱۲
۵۰ بازدید ۲ ماه پیش
دوست وفادار ۰۰:۲۹
۵۴ بازدید ۲ ماه پیش
انگیزه ۰۰:۴۴
۶۸ بازدید ۲ ماه پیش
کیوتی ۰۰:۱۵
۶۷ بازدید ۲ ماه پیش