دکتر محمدجواد باقری
دکتر محمدجواد باقری

دکتر محمدجواد باقری

عمل جراحی باریاتریک ۰۰:۵۱
مزایا عمل اسلیو معده ۰۰:۲۹
عمل اسلیو معده ۰۰:۵۶
سندروم دامپینگ ۰۱:۵۳
جراحی اسلیو معده ۰۱:۰۰
لاغر شدن بعد از جراحی ۰۱:۱۶