دکتر فاطمه طاهریان

دکتر فاطمه طاهریان

نحوه مراقبت از بیماران آلزایمری ۰۱:۴۹
آلزایمر در جوامع مدرن امروزی ۰۱:۴۵
۵۶ بازدید ۳ ماه پیش
انتخاب بهترین دارو ۰۱:۲۱
۱۰۲ بازدید ۴ ماه پیش
بررسی مایع مغزی نخاعی ۰۱:۱۶
۷۰ بازدید ۴ ماه پیش
آلزایمر در جوانی اتفاق می افتد ۰۱:۰۹
۸۸ بازدید ۴ ماه پیش