تهران ولت

تهران ولت

نحوه نصب و راه اندازی لجر نانو ایکس ۰۳:۵۳
نحوه نصب ارز ها و توکن ها در لجر لایو ۰۴:۲۳
جعبه گشایی کیف پول لجر نانو ایکس ۰۰:۵۶
۱۱۲ بازدید ۵ ماه پیش
بررسی اجمالی لجر نانو اس ۰۱:۰۰
۳۸ بازدید ۵ ماه پیش
تنظیمات کلی کیف پول کول ولت اس ۰۳:۳۴
۵۶۲ بازدید ۵ ماه پیش
نصب و راه اندازی کول ولت اس ۰۳:۵۸
۲,۳۲۳ بازدید ۵ ماه پیش
معرفی کیف پول کول ولت اس ۰۱:۲۸
۱۸۰ بازدید ۵ ماه پیش