Edser.Hanker
Edser.Hanker

Edser.Hanker

کمک های هانده ۰۰:۲۱
اتفاقات تلخ و ناگوار ۰۰:۰۴
اجرن ۰۰:۱۰
۵ ماه پیش
از سیفر نگذریم ۰۱:۱۷
مجله ۰۰:۰۶
۶ ماه پیش
صمیمی ترینم ۰۰:۱۲
۸ ماه پیش
انگار هم خونتم ۰۰:۱۸
روز دختر مبارک ۰۰:۱۴
Будь со мной ۰۰:۱۵
قهرمانیمون مبارک ۰۰:۱۲
این خود منم ۰۰:۱۱
دلایل ۰۰:۰۴
پارسال
چشم حسودا کور ۰۰:۲۳
دلخورم از هانده ۰۱:۴۱
چطوری گل؟؟؟ ۰۱:۰۵
تیزر آتاسای ۰۰:۵۱
ادا ییلدیز ۰۰:۱۹
کپشن مهم ۰۰:۰۱
پارسال
استوری دیشب هانده ۰۰:۰۲
استوری هانده ۰۰:۰۸
... ۰۰:۴۸
پارسال
... ۰۰:۴۸
پارسال
شن زیر پامون ۰۰:۱۵
آینده ۰۰:۱۴
پارسال
تن تو  قفلی داره ۰۰:۳۵
چجور عشقیه؟ ۰۰:۲۰
مثلاً ۰۰:۴۸
پارسال
هعیییییی ۰۰:۱۶
پارسال
عکس دوتاییمون ۰۰:۳۰
ادسرمون فصل اول ۰۰:۲۰
اگه دیدینش ۰۰:۱۶
رفته بی برگشتم ۰۰:۳۲
امانت ۰۰:۰۹
پارسال
واقعا ما هستیم ۰۰:۳۵
چرا واقعا؟ ۰۰:۱۳
باید سوزوند ۰۰:۰۷
بی صدا رفتم ۰۰:۳۸
دانشگر ۰۱:۰۰
پارسال
استوری قائدی ۰۰:۱۲
انتقام سخت ۰۰:۳۵
سیاه و سفید ۰۰:۱۲
مصاحبه هانده ۰۰:۴۵