سبزآفرین

سبزآفرین

طرز تهیه کمپوست ۰۲:۲۲
آموزش تکثیر کاکتوس ۰۰:۴۲
نگهداری شفلرا ۰۰:۳۱
کاشت تربچه ۰۰:۵۹
۳ سال پیش
استاپ  موشن بچه گروت ۰۰:۳۵
کاشت ریحان ۰۰:۵۶
۳ سال پیش
گیاهان آبزی ۰۰:۴۲
۳ سال پیش
با پتوس جنگل بساز! ۰۰:۳۵
برگ انجیری ۰۰:۳۳
۳ سال پیش
گل شب کریسمس ۰۰:۴۷
۳ سال پیش
درمان شپشک آرد آلود ۰۰:۵۹
گل بابا آدم ۰۱:۰۰
۳ سال پیش
زاموفیلیا ۰۰:۴۱
۳ سال پیش
تکثیر-گیاه-آلوئه-ورا ۰۰:۲۸
راز لوبیا سحرآمیز ۰۰:۵۴
کود برگ چیست؟ ۰۲:۲۶
تکثیر اسپاتی فیلوم ۰۰:۴۶
تکثیر بگونیا عروس ۰۰:۵۴
تکثیر پتوس ۰۰:۵۹
۳ سال پیش
آموزش تکثیر یوکا ۰۰:۵۵
آموزش تکثیر دراسنا ۰۰:۵۵
آموزش تکثیر سانسوریا ۰۰:۳۴
آموزش ساخت تراریوم ۰۰:۵۶