دشمن شادت نمیکنیم سردار...
دشمن شادت نمیکنیم سردار...

دشمن شادت نمیکنیم سردار...

سریال گاندو2 قسمت 14 ۴۴:۴۹
انیمیشن طنز ایرانی ۰۱:۳۷
چرا گاندو 2 متوقف شد؟ ۰۱:۰۰