بورس استارتر

بورس استارتر

افزونه وسهام ۰۳:۲۹
۷۹ بازدید ۳ ماه پیش
تحلیل زعفران اسفند 99 ۰۲:۰۰
۶۲ بازدید ۴ ماه پیش
معاملات اختیار معامله سهام ۰۵:۰۱
۱۰۰ بازدید ۴ ماه پیش
قدرت خریدار در تابلو عرضه های اولیه ۰۳:۴۰
فروش سهام عدالت ۰۲:۵۶
۴۷ بازدید ۴ ماه پیش
سیگنال کم ریسک با آر اس آی ۰۴:۰۹
۳۷ بازدید ۴ ماه پیش
سکه فیزیکی یا اختیار سکه در بازار آپشن ۰۳:۲۸
دوره اختیار معامله ۰۱:۵۶
۵۶ بازدید ۴ ماه پیش
سایت تابلو اختیار معامله سکه ۰۳:۰۶
۶۴ بازدید ۴ ماه پیش
پیشخور شدن قیمت سهم ۰۲:۵۱
۴۶ بازدید ۴ ماه پیش
اختیار معامله سکه طلا ۰۳:۰۴
۷۳ بازدید ۴ ماه پیش
قدرت خریدار  در تابلوی سهم ۰۳:۳۱
۴۶ بازدید ۴ ماه پیش
سهامدار عمده ۰۴:۰۷
۷۲ بازدید ۴ ماه پیش
واگراییRD در نمودار سهم ۰۳:۴۸
۶۶ بازدید ۴ ماه پیش
واگرایی سقف در سهم ۰۴:۵۴
۴۳ بازدید ۴ ماه پیش
دوره آموزشی نرم افزار ادونس گت ۰۳:۳۳
۸۶ بازدید ۴ ماه پیش
مزایای بازار آتی 2 ۰۳:۵۰
۳۹ بازدید ۴ ماه پیش
مزایای بازار آتی 1 ۰۴:۳۸
۳۹ بازدید ۴ ماه پیش
صف خرید خوب ۰۱:۳۸
۴۱ بازدید ۴ ماه پیش
شرکتهای سرمایه گذاری ۰۴:۰۴
۴۵ بازدید ۴ ماه پیش
سود مجمع ۰۲:۵۲
۳۹ بازدید ۴ ماه پیش
سایت کانون کارگزاران ۰۲:۲۰
۳۵ بازدید ۴ ماه پیش
سایت پردازش اطلاعات مالی ایران ۰۲:۵۴
۶۲ بازدید ۴ ماه پیش
ساخت صف فروش در بورس ۰۳:۵۶
۸۰ بازدید ۴ ماه پیش
سابقه معاملات در تابلو سهم ۰۳:۵۵
۴۱ بازدید ۴ ماه پیش
کانال رگرسیون در ادونسگت ۰۱:۴۹
۱۲۵ بازدید ۴ ماه پیش
نحوه خرید عرضه اولیه ۰۳:۴۴
۳۷ بازدید ۴ ماه پیش
حق تقدم سهام ۰۳:۵۵
۴۸ بازدید ۴ ماه پیش
حجم مشکوک در تابلو سهم ۰۲:۲۱
۴۰ بازدید ۴ ماه پیش
حجم کم معاملات در تابلو سهم ۰۳:۳۵
۵۱ بازدید ۴ ماه پیش
تیک صعودی در تابلو سهم ۰۳:۱۴
۳۱ بازدید ۴ ماه پیش
توضیح قرارداد اتی ۰۶:۳۵
۶۲ بازدید ۴ ماه پیش
تله صف فروش ۰۲:۴۲
۴۶ بازدید ۴ ماه پیش
کاربرد تکنیکال در اتی ۰۴:۳۹
۵۸ بازدید ۴ ماه پیش
تشکیل کندل  روی تابلوی سهم ۰۵:۳۰
۴۹ بازدید ۴ ماه پیش
ترازنامه ۰۶:۲۳
۴۹ بازدید ۴ ماه پیش
تحلیل آتی ۰۲:۲۳
۴۴ بازدید ۴ ماه پیش
باند بولینگر ۰۴:۴۶
۴۸ بازدید ۴ ماه پیش
بازه قیمت در تابلو سهم ۰۲:۵۹
۷۱ بازدید ۴ ماه پیش
بادبزن فیبوناچی ۰۳:۱۸
۵۰ بازدید ۴ ماه پیش
ایکس تی ال در ادونس گت ۰۳:۵۳
۴۴ بازدید ۴ ماه پیش
فیبوناچی اکسپنشن ۰۴:۱۱
۶۱ بازدید ۴ ماه پیش
آفست کردن قرارداد آتی ۰۲:۵۳
۵۹ بازدید ۴ ماه پیش
مفهوم پی بر ای ۰۲:۱۴
۲۶ بازدید ۴ ماه پیش
دوطرفه بودن آتی ۰۴:۱۸
۲۸ بازدید ۴ ماه پیش
اهرم آتی ۰۳:۲۷
۲۱ بازدید ۴ ماه پیش
افزایش سرمایه از محل سود انباشته ۰۵:۱۶
اختیار فروش تبعی ۰۴:۳۲
۴۹ بازدید ۴ ماه پیش